Regulament general Parc Tematic

Parcul Dumbrava Minunata este accesibil tuturor persoanelor dornice de recreere în mijlocul naturii, sub condiția respectării întocmai a condițiilor impuse de regulamentele interne.

Dumbrava Minunata este o locație aflată în proprietate privată! Pentru a avea acces este obligatoriu să luați la cunoștință și să respectați prezentul regulament general și regulamentele specifice fiecărei activități în parte. Prin achizitionarea biletelor vă oferiți consimțământul în sensul citirii și acceptării acestor regulamente!

Conținutul acestor regulamente este implementat strict în interesul și pentru siguranța vizitatorilor! Persoanele care îl apreciază ca fiind restrictiv sau pur și simplu nu agreează respectarea lui, au opțiunea de a nu intra în incinta parcului.

1. Parcul Dumbrava Minunată recomandă participanților să aibă încheiată o poliță de asigurare de sănătate.

2. Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului din administrația parcului pe toată durata vizitei. Participantii sunt singurii răspunzători pentru orice incident întâmplat ca urmare a nerespectării indicațiilor.

3. Pentru a putea intra în incinta Parcului Dumbrava Minunată, minorii trebuie să fie însoțiți de un adult și supravegheați de acesta pe toată durata vizitei.

4. Accesul în incinta Parcului Dumbrava Minunată este permis conform programului afișat.

5. Este interzis accesul în incinta Dumbrava Minunată cu produse alimentare sau orice tip de băutură răcoritoare și/sau bagaje voluminoase, boxe sau alte sisteme care pot perturba fonic activitatea din Parcul Dumbrava Minunată.

6. Este interzis comportamentul agresiv, atât fizic, cât și verbal, la adresa celorlalți vizitatori și/sau a personalului din administrația parcului.

7. Pentru închirierea echipamentelor ce aparțin Parculului Dumbrava Minunată, o persoană adultă trebuie să prezinte actul de identitate, să ia la cunoștință și să semneze informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesteia i se intocmește o fișă de client ce conține toate datele de identificare. Prin achiziționarea biletelor, persoana consimte și se obligă ca toți beneficiarii biletelor să respecte prevederile regulamentelor interne.

8. Este strict interzisa distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Parcului Dumbrava Minunată. Orice acțiune de distrugere, chiar din culpă, a bunurilor, echipamentelor și/sau a locurilor special amenajate aparținând Parcului Dumbrava Minunată va fi imputată celui responsabil, iar valoarea va fi stabilită conform situației din contabilitatea societății.

9. Este interzisă utilizarea dotărilor Parcului Dumbrava Minunată sau echipamentelor ce aparțin acestuia în alte scopuri decât cele permise de prezentul regulament și de regulamentele specifice fiecărei activități în parte.

10. Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului.

11. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice.

12. În incinta Parcului Dumbrava Minunată nu avem zonă amenajată pentru picnic. Astfel, nu se pot întinde pături sau hamace pe spațiile din parc.

13. Aruncarea gunoaielor se face, obligatoriu, în spațiile special amenajate.

14. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și semnalate prin indicatoare.

15. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.

16. Parcul Dumbrava Minunată nu practică un cod vestimentar anume, dar recomandă decență și respect față de ceilalți clienți și/sau personal.

17. Este permis accesul cu animale de companie în incinta Parcului Dumbrava Minunată, condiția fiind ca acestea să fie ținute în lesă și permanent supravegheate (este obligatorie botnița pentru câinii din categoria raselor periculoase, conform legislației în vigoare). Posesorii animalelor de companie au obligația de a deține asupra lor materialele necesare (făraș, mătură, pungă, etc.) pentru curățarea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice.

18. Prin acceptarea prezentului regulament, clientul își exprimă acordul privind posibilitatea includerii sale în fotografii pentru ilustrare și suport comercial. Parcul Dumbrava Minunată este protejat de orice revendicare privind dreptul la imagine.

19. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în incinta Parcului Dumbrava Minunată a oricărui obiect ascuțit, casant, ce poate provoca răni, a armelor letale sau neletale.

20. Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărțirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Parcului Dumbrava Minunată, fără acordul în scris al SC UNIK TRAVEL SRL, obținut în prealabil.

21. Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanțe interzise prin lege, în incinta Parcului Dumbrava Minunată.

22. Parcul Dumbrava Minunată nu este răspunzător de pierderea sau furtul bunurilor clienților atât în parcare, cât și în incinta parcului.

23. Parcul Dumbrava Minunată nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite și prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanți a indicațiilor personalului din administrația parcului și a prevederilor regulamentelor interne.

24. Parcul Dumbrava Minunată nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri/crengi.

25. Agentul de securitate poate solicita vizualizarea bagajelor personale, pentru a se asigura că sunt respectate prevederile regulamentului.

Pentru urgențe medicale apelați 112!!!

!!! Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Parcului Dumbrava Minunată mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nici nu poate produce efecte juridice.

IMPORTANT! PARCUL DUMBRAVA MINUNATĂ ÎȘI REZERVĂ URMĂTOARELE DREPTURI:

• Să selecteze clienții în mod nediscriminatoriu și doar în interesul păstrării unui climat propice recreerii pentru persoanele aflate în incintă.

• Să excludă din incinta Parcului Dumbrava Minunată participanții care încalcă regulile de securitate și disciplină impuse, precum și participanții care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfășurarea normală a activităților și nu numai.

• Să nu permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor interzise.

• Să întrerupă activitățile în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă).

• Să limiteze accesul în incinta Parcului Dumbrava Minunată în timpul desfășurării anumitor evenimente speciale.